เตรียมตัวกันให้พร้อม! เปิดรับสมัครสอบตำรวจปราบปราม (เปิดรับสมัคร วันที่ 30 ต.ค.-6 พ.ย. 2561) นี้

0
1478

อัพเดท!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) ประจำปีงบประมาณ 2562 หลายอัตรา

สอบตำรวจปราบปราม/คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
2.วุฒิ ม.6/ปวช หรือเทียบเท่า

3.อายุ 18 – 27 ปี บริบูรณ์
4.ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

รายละเอียดการรับสมัคร
1.ออกประกาศและประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2561
2.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561

3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
4.สอบข้อเขียน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

5.ประกาศชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 5 ธันวาคม 2561
6.ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง/ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย วันที่ 11 – 27 ธันวาคม 2561

-ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร
-วิ่ง ระยะทาง 1000 เมตร

-ยืนกระโดดไกล/วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร
-วิ่งระยะสั้น 50 เมตร

7.ประกาศผลตรวจร่างกาย (ผู้ไม่ผ่าน) วันที่ 7 มกราคม 2562
8.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง วันที่ 28 มกราคม 2562
9.รายงานตัวเข้ารับฝึกอบรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

-ขอขอบคุณ sobrajakan