อาชีพสร้างเงิน! ชาวนา’เมืองช้าง’ หันปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สร้างรายได้ กำไรงาม 25,000 บาท/เดือน

0
431

24 มิ.ย.61 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองคูน้อย ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมบ้าน เพื่อให้ญาติพี่น้องได้ทำงานร่วมกัน เป็นการสร้างรายได้สู่ครัวเรือนด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ซึ่งการเลี้ยงไหมจะต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมาก เพราะหนอนไหมมีวัฏจักรชีวิตประมาณ 30 วัน เริ่มจากการฟักไข่ออกมาเป็นตัวหนอน จากตัวหนอนมาเป็นรังไหม จากรังไหมมาเป็นเส้นไหม

จากเส้นไหมมาเป็นผ้าไหมผืนงาม ที่ต้องผ่านกระบวนการที่สลับซับซ้อน อาศัยฝีมือ ความใจเย็นและความอดทน ที่ชุมชนบ้านหนองคูน้อยแห่งนี้ มีการรวมกลุ่มญาติพี่น้อง จำนวน 4 ครอบครัว ที่มีบ้านอยู่ติดๆกัน มาเลี้ยงไหมด้วยกัน ทั้งเก็บใบหม่อน ให้อาหาร ดูแล

เก็บหลอกและสาวไหม ซึ่งจะต้องใช้คนทำงานหลายคน ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้อง ให้ได้ทำงานร่วมกัน พูดคุยกัน ทำให้ความสัมพันธ์ในระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้องดีขึ้น

ผ้าไหมเป็นเครื่องนุ่งห่มที่มีลายพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของคนสุรินทร์ ชาวบ้านนิยมนุ่งผ้าไหมเป็นชุดประจำถิ่น ที่มีความสวยงาม โดดเด่น ดูมีสง่าราศี มีความเป็นเอกลักษณ์ นอกจากการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว

การเลี้ยงไหมเพื่อแปรรูปเป็นผ้าไหมก็สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้เดือนละกว่า 25,000 บาท เพราะทุกอย่างสามารถขายและนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ดักแด้สุก ขายได้กิโลกรัมละ 150 บาท มูลหรือขี้ของหนอนไหม สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้และนาข้าว เป็นปุ๋ยบำรุงดินได้อย่างดี

เส้นไหมขายได้ราคากิโลกรัมละ 2,000 – 2,500 บาท นำมาทอเป็นผ้าไหม ขายได้ผืนละ 2,000 – 3,000 บาทแล้วแต่คุณภาพของงาน การเลี้ยงไหมและแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรในครัวเรือน สามารถสร้างความสุขและรายได้ให้ครอบครัว อบอุ่นได้ ไม่ต้องไปหางานทำที่อื่น