หัวใจแห่งราชา “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ผู้คลายวิกฤตความขัดแย้งเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 (คลิป)

0
627

ในหลวงรับสั่งให้มหาดเล็กช่วยเหลือฝูงชนเหล่านั้นเข้ามาหลบภัยอยู่ในพระราชวังสวนจิตรลดาและพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนเหตุการณ์ 14 ตุลา 

ในหลวงรับสั่งให้มหาดเล็กช่วยเหลือฝูงชนเหล่านั้นเข้ามาหลบภัยอยู่ในพระราชวังสวนจิตรลดาและพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนเหตุการณ์14ตุลาท่านทรงบอกให้เปิดประตูวังให้นิสิตนักศึกษาเข้ามาหลบและเสด็จเยี่ยมเยียน..

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสทางโทรทัศน์แห่งประเทศไทย. เมื่อเวลา 19:30 นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2516.

ซึ่งทำให้สถานการณ์อันรุนแรงอยู่ในขณะนั้น พลิกผันไปในทางที่ดีขึ้น

ในอดีตเมื่อช่วงเวลาหัวค่ำของวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ปี 2516. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศว่า จอมพล ถนอม ขอลาออกจากตำแหน่งแล้ว และมีพระบรมราชโองการ แต่งตั้งสัญญา ธรรมศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี.

จากนั้นไม่นาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสทางวิทยุโทรทัศน์แก่ปวงชนชาวไทยทรงเรียกวันดังกล่าวว่า …

“วันมหาวิปโยค”

เพราะเกิดการปะทะกันทำให้คนไทยด้วยกันต้องเสียชีวิตจำนวนมากและทรงขอให้ทุกฝ่ายตั้งสติยับยั้งระงับเหตุแห่งความรุนแรงและทรงขอให้ประชาชนสนับสนุนรัฐบาลใหม่เพื่อนำบ้านเมืองให้กลับสู่ภาวะปกติดังปรากฏในพระราชดำรัสว่า

วันนี้เป็นวันมหาวิปโยคที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดระยะเวลา 6 – 7 วันที่ผ่านมา ได้มีการเรียกร้องและเจรจากันจนกระทั่งนักศึกษาและรัฐบาลทำข้อตกลงกันได้แต่แล้วมีการขว้างระเบิดขวดและยิงแก๊สน้ำตาขึ้นทำให้เกิดการปะทะกันและมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนความรุนแรงได้ทวีขึ้นทั้งพระนครถึงขั้นจลาจลและยังไม่สิ้นสุดมีคนไทยด้วยกันต้องเสียชีวิตนับร้อย

จึงขอให้ทุกฝ่ายทุกคนจงระงับเหตุแห่งความรุนแรงด้วยการตั้งสติยับยั้งเพื่อให้ชาติบ้านเมืองคืนสู่สภาพปกติเร็วที่สุด.

อนึ่งเพื่อขจัดเหตุร้ายนั้นจอมพลถนอมกิตติขจรได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อค่ำวันนี้ข้าพเจ้าจึงแต่งตั้งให้ นายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนเพื่อให้คณะรัฐบาลใหม่สามารถบริหารงานแผ่นดินได้โดยมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมและแก้ไขสถานการณ์ให้คืนสู่สภาพเรียบร้อยได้โดยเร็วยังความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดแก่ประเทศและประชาชนชาวไทยโดยทั่วกัน

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นครั้งแรกในรัชกาลที่พระเจ้าอยู่หัว ทรงถูกดึงเข้าไปมีส่วนในความขัดแย้งในทางการเมืองอย่างเปิดเผย ต้องทรงใช้พระสติปัญญาแก้ไขสถานการณ์และทรงเข้าไปใกล้ชิดกับวิกฤติทางการเมือง

บันทึกนี้เป็นการนำเอาเหตุการณ์ขณะที่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ขณะทรงมีพระราชดำรัสทางโทรทัศน์ ระงับเหตุการณ์ ในอดีต

และนี้คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย และ ด้วยบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 เหตุการณ์ครั้งนั้นจึงผ่านพ้นวิกฤตการณ์มาได้


.

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก เพจเรื่องเล่าภาพเก่าในอดีตราชบุรี

เรียบเรียงโดย taibann.com