เผย 3 สาขาปริญญาตรี จบแล้ว “ว่างงาน” สูงสุด ในรอบปี 2561

0
449

กระทรวงแรงงาน เผย 3 สาขาวิชาปริญญาตรี เรียนจบออกมาแล้วว่างงานมากที่สุดในช่วงเดือนกันยายน 2561 ขาดคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการ หางานที่เหมาะสมทำยาก ! ตามที่ก่อนหน้านี้ได้มีรายงานตัวเลขการว่างงานในเดือนกันยายน 2561

โดยพบคนไทยว่างงานกว่า 370,000 คน ซึ่งกลุ่มที่จบการศึกษาในระดับปริญญา เป็นกลุ่มที่ว่างงานมากที่สุดถึง 145,000 คน นั้น (อ่านข่าว – คนไทยว่างงานเดือนกันยายนเกือบ 4 แสนคน จบปริญญาเตะฝุ่นสูงสุด !) เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน แสดงความเห็นว่า ปัญหาการว่างงานดังกล่าวไม่ได้รุนแรงและน่ากังวล เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อช่วงเดือนเดียวกันของปี 2560 พบว่ามีคนว่างงานลดลงถึง 70,000 คน

แต่ถึงอย่างนั้น ช่วงอายุที่มีผู้ว่างงานมากที่สุด คือ 20-24 ปี แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่พึ่งจบการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษานั้น มีอัตราว่างงานสูง ซึ่งสาขาวิชาปริญญาตรีที่จบออกมาแล้วว่างงานมากที่สุด ได้แก่

1. พาณิชยศาสตร์ คิดเป็นอัตราว่างงาน 20.2%
2. ศึกษาศาสตร์ คิดเป็นอัตราว่างงาน 17.1%
3. สังคมศาสตร์ คิดเป็นอัตราว่างงาน 11.7%

ทั้งนี้ พบว่าเด็กจบใหม่ส่วนใหญ่พร้อมที่จะทำงานแล้ว แต่หางานไม่ได้ หรือไม่สามารถหางานที่เหมาะสมได้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้จบการศึกษาปริญญาตรีจำนวนมากยังขาดคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการ และก็มีส่วนหนึ่งที่ว่างงานเพราะเลือกงานด้วย


.

.

.

.

-ขอขอบคุณ kapook