จ่ายจริง!! “เงินช่วยชาวนาทั่วประเทศ” รับสูงสุดครอบครัวละ 18,000 บาท

0
448

นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้หลังจากการปลูก 15 วัน และมีคณะกรรมการลงไปตรวจสอบแปลงว่ามีการปลูกข้าวจริง ตามที่ได้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนั้น

สำหรับผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีตามที่ตั้งแปลง ปี 2561/62 (ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561) มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนทั้งประเทศ จำนวน 4,226,683 ครัวเรือน พื้นที่รวม 57,772,544.88 ไร่ โดยเป็นรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิในโครงการฯ จำนวน 4,058,321 ครัวเรือน พื้นที่รวม 54,969,523.17 ไร่

ขณะนี้ ได้ส่งมอบรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือในโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ให้แก่ ธ.ก.ส. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้านนายสมเกียรติ กิมาวหา โฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ก.ค.61 โดยได้กำหนดแนวทางการจ่ายเงินค่าเกี่ยวข้าวให้แก่เกษตรกรซึ่งเกษตรกรจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว

ปัจจุบันมีเกษตรกรเปิดบัญชีกับทาง ธ.ก.ส.จำนวนกว่า 4 ล้านราย เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวจำนวน 38 ล้านไร่ วงเงิน 57,722 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส.เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 12 ไร่ หรือคิดเป็นเงินไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท เพิ่มขึ้น 3,000 บาท จากปีที่ผ่านมารวมวงเงินจ่ายขาด 57,722 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ย. 61 – 30 ก.ย.62

เบื้องต้น ธ.ก.ส.ได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรบ้างแล้วโดยเฉพาะภาคอีสานจะโอนพร้อมกันในวันที่ 20 พ.ย.นี้

ส่วนเกษตรกรภาคใต้ที่มีผลผลิตออกช้ากว่าภาคอื่นจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรให้ครบภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ท้องที่ อำเภอและพนักงาน ธ.ก.ส.จะประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการรับเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์หรือถอนเงินผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์