‘ธนาคารกรุงไทย’ รับสมัครจนท.จำนวนมาก วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0
886

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินก็ยังมาเรื่องดีๆเกี่ยวกับการสมัครงานสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ๆ หรือสำหรักนักศึกษาที่จบมาใหม่ ซึ่งสำหรับธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (telesales)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดโดยชักจูงให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

2.ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดและให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่ถูกกำหนด
3.เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบของธนาคาร
4.พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและธนาคารโดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์

คุณสมบัติ
1.อายุไม่เกิน 35 ปี

2.ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

4.มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ
5.สามารถใช้ Microsoft Office ได้

6.หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
8.การว่าจ้างและเส้นทางความก้าวหน้า : ว่าจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ โดยทำสัญญาว่าจ้างคราวละ 1 ปี

วิธีการสมัคร
-ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร โปรดส่งเอกสารการสมัครงาน พร้อมกับประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน โดยให้ส่งไปที่ ทีมบริหารการขายผ่านช่องทางพิเศษ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชั้น 3 อาคารสาขาสะพานขาว เลขที่ 230 ถ. หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3.เอกสารการศึกษา 2 ชุด

4.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
5.สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร
6.หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดติดต่อสอบถาม คุณมาญาวี โทร. 02-501-4360-61 / E-mail : [email protected]