เตรียมเฮ!! ภาครัฐเผยแล้ว จ่อให้ “เกษตรกร ปลูกกัญชาได้”

0
343

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้กัญชาทางการแพทย์ ประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และเนเธอร์แลนด์”

ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบนโยบายการทำงานที่กระทรวงพลังงาน

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ที่ออกกฎหมายระเบียบในการควบคุมการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้ขับเคลื่อนกฎหมายให้ครอบคลุม

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวอีกว่า สำหรับการอนุมัติปลูก รัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนใหญ่โดยละเลยกลุ่มเกษตร แผนการดำเนินงานที่เตรียมไว้คือ

เปิดให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชน ปลูกเป็นเป็นแปลงใหญ่ มีโรงเรือนที่เหมาะสม ควบคุมอุณหภูมิ เมล็ดพันธุ์ น้ำ ดิน และความชื้น

ขณะนี้ได้จัดหาอาสาสมัครและทีมวิจัยออกแบบโรงเรือนต้นแบบราคาถูกให้กับเกษตรกรคล้ายกับโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ผลิตกล้วยตาก หรือโรงเรือนปลูกพืชปลอดสารพิษและป้องกันแมลง

เพราะการลงทุนสร้างโรงเรือน 100 ล้านบาท ไม่คุ้มทุนสำหรับเกษตรกรแน่นอน การผลิตเพื่อส่งออกจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรไทย

แต่ต้องเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คือมีมาตรการควบคุมที่ชัดเจนไม่ให้กัญชาในระบบหลุดออกไปใต้ดิน และไม่ให้กัญชานอกระบบถูกนำเข้ามาสกัดเป็นยา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเริ่มดำเนินการได้ใช่วงกลางปี 62