‘สภากาชาดไทย’ เปิดรับสมัครเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ป.6 ขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 3 ธ.ค. 61

0
472

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินไทบ้านจะพาทุกคนมารู้สาระดีๆ กันเกี่ยวคนกำลังมองหางานใหม่หรือนักศึกษาที่จบมาใหม่ ละอีกทั้งองค์ที่แอดมินนำมานำเสนอในวันนี้ ยังให้โอกาสคนที่มีวุฒิการศึกษาที่ไม่สูงมากอีกด้วย นั้นก็คือสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ของสภากาชาดไทย จำนวน 23 อัตรา

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ 6 จำนวน 1 อัตรา
1.2 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

1.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
1.4 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

1.5 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 จำนวน 3 อัตรา
1.6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 2 อัตรา

1.7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 2 อัตรา
1.8 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.9 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 จำนวน 1 อัตรา
1.10 เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.11 นายช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา
1.12 นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 1 อัตรา

1.13 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
1.14 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) จำนวน 3 อัตรา

2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
รายละเอียดเอกสารท้ายประกาศนี้

3.การรับสมัครสอบ
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์ (Intemet) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามมีขั้นตอนดังนี้

3.1.1.ให้ผู้สมัครสอบเปิดที่เว็บไซต์รับสมัครงานสภากาชาดไทย http://jobtrc.redcross.or.th >สมัครงาน>ใบสมัครออนไลน์>ตำแหน่งที่สมัคร>ฝ่าย>กลุ่มงาน/หน่วยงาน>สำนักงาน>สถานะของผู้สมัคร

3.2 กรอกข้อความในใบสมัครถูกต้อง ครบถ้วน และกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
3.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งประกอบด้วย
3.3.1 ค่าธรรมเนียมสอบ
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 150 บาท
– วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 100 บาท

-ขอขอบคุณ thaijobsgov