บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

0
1796

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินไทบ้านก็มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มอบหางานใหม่หรือนักศึกษาจบใหม่ ซึ่งงานที่แอดมินจะนำมาเสนอทุกคนวันนี้ แอดเชื่อค่ะว่าทุกคนรู้จักองค์กรนี้และคุ้นเคยเป็นอยากดี นั้นก็คือ บริษัท ขนส่ง จำกัด

ด้วยบริษัท ขนส่ง จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งวุฒิปริญญาตรี
1.เจ้าหน้าที่การเดินรถ ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา

2.เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

4.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา

6.บุคลากร ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

8.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
9.นายช่าง ระดับ 4 (ด้านเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา

10.นายช่าง ระดับ 4 (ด้านอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา
11.นายช่าง ระดับ 4 (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

12.ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4 จำนวน 6 อัตรา
13.ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 3 อัตรา

กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งวุฒิ ปวช.
1.ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านไฟฟ้ารถยนต์) จำนวน 2 อัตรา
2.ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา

3.ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
4.พนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา

5.พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคกลาง) จำนวน 8 อัตรา
6.พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคเหนือ) จำนวน 2 อัตรา

7.พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 2 อัตรา
8.พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งวุฒิต่ำกว่า ปวช.
1.ช่างระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานขายเชื้อเพลิง ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

3.พนักงานสื่อสาร ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
4.พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคกลาง) จำนวน 5 อัตรา

5.พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคเหนือ) จำนวน 12 อัตรา
6.พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 6 อัตรา

7.พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา
8.พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคใต้) จำนวน 4 อัตรา

9.พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคกลาง) จำนวน 2 อัตรา
10.พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคเหนือ) จำนวน 5 อัตรา

11.พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 2 อัตรา
12.พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคตะวันออก) จำนวน 2 อัตรา

13.พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา
14.พนักงานควบคุม ระดับ 1 จำนวนหลายอัตรา

15.พนักงานรับฝากพัสดุภัณฑ์ ระดับ 1 จำนวนหลายอัตรา
16.พนักงานชานชาลา ระดับ 1 จำนวนหลายอัตรา
สามารถสัมครได้ที่ : https://transport.thaijobjob.com

-ขอขอบคุณ ข่าวเปิดสอบราชการเเละเเนวข้อสอบ