รัฐจัดหนัก “เพิ่มเงินบัตรคนจน”เช็กด่วนเลย ใครบ้างมีสิทธิได้รับ

0
626

ข่าวใหญ่ ข่าวดี รับสิ้นปีกันเลยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน หลังจากที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบก้อนโต 38,000 ล้านบาท ออกมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม เพื่อลดภาระค่าครองชีพช่วงปลายปีและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผ่าน 4 มาตรการ ว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้น กระปุกดอทคอม สรุปรายละเอียดมาให้แล้ว

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปีคนละ 500 บาท

ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทั่วประเทศ จำนวน 14.5 ล้านคน ทั้งที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว 11.4 ล้านคน และผู้ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อีก 3.1 ล้านคน

เรียกว่าเป็นเหมือนโบนัสให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยใช้จ่ายในช่วงปลายปีเลยทีเดียว ด้วยการเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาท/คน โดยจะได้รับครั้งเดียวในช่วงเดือนธันวาคม 2561

2. ช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ นาน 10 เดือน

ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ จำนวน 14.5 ล้านคน แต่จะให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ ซึ่งปัจจุบันมีครัวเรือนที่มีสิทธิประมาณ 8.2 ล้านครัวเรือน

โดยจะช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน และใช้น้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟในเดือนนั้น ๆ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 รวม 10 เดือน แต่หากมีการใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีรายได้น้อยจะไม่ได้รับสิทธิในมาตรการนี้ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

ส่วนวิธีรับเงินช่วยเหลือ หากผู้มีรายได้น้อยใช้น้ำและไฟฟ้าอยู่ในกรอบวงเงินที่กำหนด เมื่อตอนที่นำบิลไปชำระที่การประปาและการไฟฟ้า ให้แสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจึงจะโอนเงินตามที่ชำระ คืนกลับเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่วงกลางเดือนของเดือนถัดไป

3. ช่วยเหลือค่าเช่าบ้านเดือนละ 400 บาท

ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 และต้องเช่าที่อยู่อาศัยหรือไม่มีที่อยู่อาศัย ซึ่งตอนนี้มีประมาณ 2.2 แสนคน

รัฐจะช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้ผู้สูงอายุเดือนละ 400 บาท ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 รวม 10 เดือน ผ่านการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4. ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล 1,000 บาท

ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 -กันยายน 2562 จำนวน 3.5 ล้านคน

เป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุในการเดินทางไปรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ด้วยการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,000 บาท/คน (ได้รับครั้งเดียว)

เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม นำไปใช้อะไรได้บ้าง ถอนเป็นเงินสดได้ไหม

ทั้ง 4 มาตรการช่วยเหลือดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัสปีใหม่, ค่าน้ำ-ไฟ, ค่าเช่าบ้าน และค่าเดินทางผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยสามารถนำวงเงินที่ได้รับเพิ่มเติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกมาใช้ได้ ดังนี้

• ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC กับร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมรายการ

• ซื้อสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ

• ถอนเป็นเงินสดออกมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน – อ่านวิธีกดเงินสด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรียกว่าช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์กันไปเต็ม ๆ กับมาตรการจัดหนักปลายปีแบบนี้ ส่วนใครที่ต้องการทราบรายละเอียดอื่น ๆ

เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น.