‘กรมชลประทาน’ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 19,500 บาท บรรจุทั่วประเทศ

0
2368

กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 71 อัตรา บรรจุกทม.-ภูมิภาค

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 46 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร

2. นายช่างชลประทาน 17 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา การก่อสร้าง สำรวจ

3. นิติกร 4 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. วิศวกรเครื่องกล 4 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาเครื่องกล)

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.rid.go.th > รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป > พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน > ปี 2561

หรือเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com > พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน > ปี 2561 > รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

ภายในวันที่ 13-20 ธ.ค.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถามส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : (0) 2241-7555 โทรสาร: (02) 669-3599


.

.

.