เพื่อคนรายได้น้อย-รายได้ปานกลาง! เปิดตัวบ้านเคหะชุมชน ราคาเริ่มต้น 6.5 แสน

0
449

ครม. ไฟเขียวการเคหะแห่งชาติ สร้างบ้านเพื่อคนรายได้น้อย-รายได้ปานกลาง รวม 12 โครงการ มีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ราคาเริ่มต้น 6.5 แสนบาท วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เปิดเผยว่า ครม. มีมติอนุมัติให้การเคหะแห่งชาติพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 จำนวน 12 โครงการ รวม 3,365 หน่วย มูลค่าเงินลงทุน 2,612 ล้านบาท โดยมีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง แบ่งออกได้ดังนี้

1. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงสังคม 10 โครงการ

เป็นโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 2 ชั้น ราคาขาย 650,000-850,000 บาท/หน่วย สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีรายได้ 26,101-38,300 บาท/เดือน/ครัวเรือน และประชาชนในส่วนภูมิภาค ที่มีรายได้ 15,101 –22,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน

โดยมีพื้นที่โครงการรวม 3,094 หน่วย ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 362 หน่วย, สุพรรณบุรี 322 หน่วย, นครนายก 498 หน่วย, เพชรบุรี 328 หน่วย, ลพบุรี 188 หน่วย, สิงห์บุรี 224 หน่วย, ศรีสะเกษ 328 หน่วย, สกลนคร 278 หน่วย, ชุมพร 338 หน่วย และปัตตานี 228 หน่วย

2. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงพาณิชย์ 2 โครงการ

เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ราคาขาย 1.8-2.2 ล้านบาท/หน่วย สำหรับประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีรายได้ตั้งแต่ 59,701 บาท/เดือน/ครัวเรือน และในภูมิภาค ที่มีรายได้ตั้งแต่ 34,701 บาท/เดือน/ครัวเรือน

โดยพื้นที่โครงการเชิงพาณิชย์มีทั้งหมด 271 หน่วย แบ่งเป็น สมุทรปราการ 184 หน่วย และศรีสะเกษ 87 หน่วย ทั้งนี้ โครงการบ้านเคหะชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัย ที่มีระบบสาธารณูปโภคพร้อม และมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมทั้งยังช่วยให้เกิดการจ้างงาน ในธุรกิจก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และเครื่องใช้ในครัวเรือน


.

.

-ขอขอบคุณ kapook