เชื่อหลายคนอยากรู้! เปิดฐานเงินเดือนทหารไทย สิบตรี-พลเอก รับเท่าไหร่กันบ้าง?

0
355

สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปเปิดฐานเงินเดือนทหารไทย ตั้งแต่งยศสิบตรีจนถึงพลเอก ทั้งนี้ยังมีค่าอื่นๆ ที่ททารไทยได้รับเช่นค่าตำแหน่ง ซึ่งไม่รวมในฐานเงินเดือน แอดเชื่อค่ะว่าหลายๆคงอยากรู้กันอย่างแน่นอน งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ

-สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงสิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก ต่ำสุด 4,870 สูงสุด 21,480

-จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี ถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก ต่ำสุด 7,140 สูงสุด 25,272

-ร้อยตรี เรือตรี พันจ่าอากาศตรี ถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ต่ำสุด 6,470 สูงสุด 38,750

-พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ต่ำสุด 13,160 สูงสุด 38,750

-พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ต่ำสุด 16,190 สูงสุด 54,820

-พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ต่ำสุด 19,860 สูงสุด 58,390

-พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ต่ำสุด 29,980 สูงสุด 69,040

-พลโท พลเรือโท พลอากาศโท ต่ำสุด 35,090 สูงสุด 74,320

-พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ต่ำสุด 39,090 สูงสุด 76,800

-ขอขอบคุณ ไทยรัฐ , line today