ข่าวดีส่งท้ายปี! รัฐบาลปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน คนละ ”5 หมื่นบาท” ดอกเบี้ยน้อย ผ่อนสบาย!

4
2501

ตอนนี้ทางรัฐบาลนั้นได้มีการจัดเตรียมให้ประชาชนสามารถกู้เงินได้จำนวนท่านละ 50,000 บาทเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้เพื่อให้มีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีดอกเบี้ยที่ถูกและระยะเวลาในการผ่อนนานอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนเป็นอย่างมาก (ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม ที่ ธนาคารออมสิน และ ธกส ใกล้บ้าน)

1.คุณสมบัตินั้นจะต้องเป็นประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยโดยจะได้รับเงินกู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท

2.มีระยะเวลาการผ่อนชำระกู้เงินไม่เกิน 5 ปี

3.มีการจัดเก็บดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน0.85 เปอร์เซ็นต่อเดือน

4.โดยผู้กู้จะต้องมีคนค้ำประกันอย่างน้อย 1 คนและหรือจะต้องมีหลักประกันทรัพย์สิน

5.โดยหลักเกณฑ์ผู้กู้นั้นจะดูความสามารถในการใช้จ่ายหนี้และรายรับรายจ่ายของคนในครอบครัวทั้งหมด

6.สามารถใช้เครดิตบูโรด้วยแต่จะไม่มีผลต่อการขอสินเชื่อนี้

7.ผู้มีรายได้น้อยสามารถขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินได้แต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

-ขอขอบคุณ ไทยรัฐ , line today