รัฐบาลใจดีเปิดให้ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการ” ลงทะเบียนรับสิทธิ์ “ค่าน้ำ ค่าไฟ” ฟรีทั่วประเทศ

0
188

ข่าวดีมาอีกแล้ว สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ เพราะรัฐเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ “ค่าน้ำ ค่าไฟ” ฟรีทั่วประเทศ ว่าแต่จะมี่รายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกัน นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง

เปิดเผยว่า ในขณะนี้การไฟฟ้านครหลวงกำลังเปิดให้ทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า โดยหลังจากที่ท่านมาลงทะเบียนกันแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าตามปกติแล้วการไฟฟ้าจะส่งข้อมูลชื่อของผู้ที่ลงทะเบียน

โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ให้กับรัฐบาลเพื่อทำการตรวจสอบ เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่เช่าบ้านอยู่ หากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสิทธิ์ค่าไฟฟ้าและรายชื่อไม่ซ้ำกับผู้ที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรการไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนก็จะทำการโอนเงินคืนกลับไปให้

ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน จะต้องจ่ายเงินก่อน จากนั้นการไฟฟ้าจะตรวจสอบการลงทะเบียนแล้วส่งข้อมูลให้รัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลโอนเงินค่าไฟฟ้า 230 บาท กลับคืนให้ผู้ได้รับสิทธิ์

ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนผ่าน 3 วิธี คือ เดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานเขตต่างๆ ของ กฟน., เว็บไซต์ กฟน. และแอปพลิเคชัน เงินคืนงวดแรกจะได้รับเดือน ก.พ.2562 เฉพาะในพื้นที่ กฟน. คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี

สำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 230 บาท พบว่ามีประมาณ 600,000 คน แต่มีผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางส่วน หากเดือนใดใช้เกินจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือของงวดนั้น ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิ์จากมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี หรือใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน

ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการเดิม หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนจะต้องใช้ตามมาตรการใหม่ โดยผู้ถือบัตรได้รับสิทธิ์เฉพาะค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระหว่างเดือน ธ.ค.2561-ก.ย.2562 เเต่ถ้าในระหว่าง 10 เดือนที่รัฐให้สิทธิ์ประชาชนหรือครัวเรือน ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด 230 บาท เดือนนั้นๆ ก็จะไม่ได้เงินคืนเข้าบัตร

เช่นเดียวกับค่าน้ำประปาที่การประปานครหลวง ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า สิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เฉพาะคนลงทะเบียน หากใช้น้ำประปาเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

-ขอขอบคุณ board.postjung