จ๊วดกันต่อ อายุ 65 ปี รัฐแจกเพิ่ม 1,000 บาท เป็นของขวัญปีใหม่

0
370

มาตามนัด!! ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ทยอยกดเงินคนละ 1,000 บาทจากบัตรสวัสดิการรัฐ ที่ตู้ ธ.กรุงไทยทั่วประเทศ

รัฐเริ่มมาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุรายได้น้อย ได้รับคนละ 1,000 บาท (ครั้งเดียว)

โดยกรมบัญชีกลางได้เริ่มโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็นเดือนแรก

สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เริ่มรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านทีมไทยนิยมฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินช่วยเหลือฯ จำนวนดังกล่าว (เพียงครั้งเดียว) ให้ผู้ที่รับบัตรแล้วในวันที่ 1 มกราคม 2562

หลังจากนั้นเมื่อผู้มีสิทธิรายใดที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงินทุกวันที่ 21 ของเดือนเกิด โดยไม่จำกัดเวลาในการกดเงินใช้จ่าย และไม่มีการดึงเงินกลับแน่นอน

.

.

.

.

.