ปีติ “เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2562

0
255

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 แก่ปวงชนชาวไทย

ผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระดำริต่างๆ และสื่อมวลชน รวมถึงหนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ สำหรับ ส.ค.ส.พระราชทานมีตราประจําพระองค์สีทอง

ด้านหน้าอักษรพระนามสีทอง “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎ ด้านในฝั่งซ้ายมีตราประจําพระองค์พร้อมข้อความ “สุขสันต์ วันปีใหม่ 2562 Season’ s Greeting 2019” และลายเซ็นพระนามสีทอง ส่วนด้านขวาเป็นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


.

.

.

.

.

.

.

-ขอขอบคุณ ข่าวสด