แม่บ้านทหารหัวใส ใช้เวลาว่าง ปลูก ‘หัวไชเท้าเกาหลี’ ขาย สร้างรายได้ 2 หมื่นบาท

0
530

ที่แปลงเกษตรปลอดสารพิษ กองพันทหารช่างที่ 202 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองทัพภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางเบญจมาศ สังฆมณี อายุ 42 ปี แม่บ้านทหาร ได้ใช้เวลาว่างปลูกหัวไชเท้าปลอดสารพิษ สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

ซึ่งหัวไชเท้าที่ปลูก เป็นพันธุ์จากประเทศเกาหลีใต้ ปลูกในโรงเรือนขนาด 6 คูณ 12 เมตร และใช้ระบบน้ำหยดซึมในการดูแล โดยหัวไชเท้าเกาหลีใช้ระยะเวลาในการปลูกนานประมาณ 2 เดือน ก็จะได้หัวไชเท้าเกาหลีที่มีน้ำหนักประมาณ 1- 2 กิโลกรัมต่อหัว

ซึ่งเป็นขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ โดยจะมีลูกค้าเดินทางไปรับซื้อถึงแปลงเกษตรในราคากิโลกรัมละ 50 บาท ทำให้แต่ละเดือนมีรายได้เสริมจากการขายหัวไชเท้าเกาหลีมากถึงเดือนละเกือบ 20,000 บาท นางเบญจมาศ สังฆมณี แม่บ้านทหารที่ปลูกหัวไชเท้าเกาหลี

เปิดเผยว่า ตนได้สร้างโรงเรือนขนาด 6 คูณ 12 เมตร เพื่อปลูกหัวไชเท้าเกาหลีปลอดสารพิษ โดยหัวไชเท้าเกาหลีนั้นปลูกได้ง่ายในทุกฤดูกาล แต่ฤดูหนาวหัวไชเท้าเกาหลีจะมีรสชาติดีที่สุด ซึ่งรสชาติหัวไชเท้าเกาหลีจะมีรสชาติคล้ายกับมันแกวของไทย

เป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียง 60-65 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตหัวไชเท้าไปขายได้ โดยการปลูกหัวไชเท้าเกาหลีจะใช้ระบบน้ำหยดในการรดน้ำ 2 เวลา ทั้งเช้าและเย็น ทำให้ประหยัดน้ำ ซึ่งผลผลิตหัวไชเท้าเกาหลีที่ตลาดต้องการจะมีน้ำหนักอยู่ที่หัวละ 1-2 กิโลกรัม

ขายในราคากิโลกรัมละ 50 บาท ซึ่งในแต่ละรุ่นตนจะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 350-360 กิโลกรัม ปัจจุบันหัวไชเท้าเกาหลีกำลังเป็นที่นิยมของลูกค้าในประเทศไทยมาก

เพราะตามร้านอาหารจะนำหัวไชเท้าเกาหลีไปทำกิมจิ แกงจืด ต้มจับฉ่าย หรือนำไปต้มจิ้มน้ำพริกรับประทานก็เอร็ดอร่อย ส่วนใบของหัวไชเท้าเกาหลีก็สามารถนำไปผัดน้ำมันหอยรับประทานได้เช่นกัน


.

.

.

.

.