สนช. ไฟเขียว แก้ไขร่างกฎหมายจราจรใหม่ เมาแล้วปั่นจักรยาน ปรับ 500 บาท

0
930

สนช. ไฟเขียวหลักการแก้ไขร่างกฎหมายจราจรทางบกใหม่ เพิ่มความผิดเมาแล้วขี่จักรยาน ปรับ 500 บาท เพิ่มอำนาจ ผบ.ตร. เพิกถอนใบขับขี่ พร้อมลุยแก้กฎกระทรวงเพิ่มความเร็วรถบนถนน เอาผิดขับช้าวิ่งแช่เลนขวาหนักขึ้น

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 Workpoint News รายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติ 157 เสียง (งดออกเสียง 2 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง) รับหลักการในวาระที่ 1 ของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

พล.ต.ต. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะคณะกรรมการแก้ปัญหาจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงสาระสำคัญของร่างกฎหมายจราจรใหม่ ว่า ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติ ห้ามผู้เมาสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่น ขี่จักรยาน

เพื่อแก้ปัญหากรณีจ้าพนักงานจับผู้เมาสุราขณะขี่จักรยาน แต่เมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการ ศาลสั่งไม่ฟ้องเพราะตามกฎหมายเดิมไม่ระบุความผิดไว้

ซึ่งผู้ที่ขี่จักรยานบนทางสาธารณะและอยู่ในอาการมึนเมา อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงการปรามไม่ให้ก่ออันตรายเท่านั้น เพราะลงโทษเป็นค่าปรับเพียง 500 บาท

นอกจากนี้ เพิ่มอำนาจให้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ผู้ขับขี่ที่เคยถูกสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมาแล้ว และได้มากระทำความผิดและถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก อีกภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ถูกสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

พล.ต.ต. เอกรักษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับ “ปัญหาการขับขี่รถช้าในเลนขวา” จะพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง โดยให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม พิจารณาปรับแก้กฎกระทรวง

ด้วยการกำหนดอัตราความเร็วตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ให้เหมาะสมตามสภาพการจราจรและยานพาหนะ โดยเบื้องต้นเสร็จแล้ว 95 เปอร์เซ็นต์

สาระสำคัญ คือ จะเพิ่มความเร็วบนถนนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด่วนและทางปกติ ส่วนผู้ที่ขับขี่ช้าอยู่ในเลนขวาสุด จะกำหนดโทษให้เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาคนขับรถช้าแต่อยู่ทางขวาต่อไป