มีมติเเล้ว! กกพ.ปรับขึ้นค่าไฟฟ้า เริ่มเดือนมกราคม 2562 นี้!

0
2622

กกพ. มีมติปรับขึ้นค่าเอฟที งวดเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 อีก 4.30 สตางค์ต่อหน่วย ตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ทำให้ค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายแพงขึ้นเป็น 3.60 บาทต่อหน่วย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ

กกพ. มีมติให้เก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) งวดเดือนมกราคม – เมษายน 2562 เพิ่มขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย โดยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ต้องจ่ายเพิ่มเป็น 3.6396 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากปัจจุบันอยู่ที่ 3.5966 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นนั้น เป็นไปตามที่คาดการณ์และเป็นผลมาจากปัจจัยราคาเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีความผันผวนในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม กกพ. จะยังคงบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน สร้างความราบรื่นในการปรับตัวให้กับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม

และเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากมติดังกล่าว สำนักงาน กกพ. จะเผยแพร่รายละเอียดทั้งหมดผ่านทาง www.erc.or.th เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อไป

.

.

.

.

.

.

.