เปิดมูลค่า เศรษฐกิจชายแดนไทย อัตราเติบโตต่อเนื่อง สูงสุดกว่าเพื่อนบ้าน

0
109

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ปี 2561 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,392,629 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.58% เป็นการส่งออก 778,292 ล้านบาท ลดลง 0.76% และการนำเข้า 614,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.87% เกินดุลการค้า 163,954 ล้านบาท

และหากแยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มีมูลค่า 1,124,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.01% เป็นการส่งออก 650,909 ล้านบาท ลดลง 0.54% นำเข้า 473,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.99% เกินดุลการค้า 177,145 ล้านบาท

และการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มูลค่า 267,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.68% เป็นการส่งออก 127,383 ล้านบาท ลดลง 1.91% นำเข้า 140,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.24% ขาดดุลการค้า 13,191 ล้านบาท

ทั้งนี้ การค้าชายแดนแยกเป็นรายประเทศ พบว่า

-มาเลเซียยังครองความเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มูลค่า 571,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.29% เป็นการส่งออก 293,808 ล้านบาท ลดลง 5.97% นำเข้า 278,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.29%

-ตามมาด้วย สปป.ลาว มูลค่า 213,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.17% เป็นการส่งออก 128,867 ล้านบาท ลดลง 1.83% นำเข้า 84,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.83%

-เมียนมา มูลค่า 193,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.88% เป็นการส่งออก 105,212 ล้านบาท ลดลง 3.45% นำเข้ามูลค่า 88,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.92%

-กัมพูชา มูลค่า 145,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.39% เป็นการส่งออก 123,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.93% นำเข้า 22,778 ล้านบาท ลดลง 3.24%

ส่วนการค้าผ่านแดน จีนตอนใต้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มูลค่า 103,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.74% เป็นการส่งออก 32,922 ล้านบาท ลดลง 11.61% นำเข้า 70,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.40%

รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 86,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.29% เป็นการส่งออก 36,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.88% นำเข้า 49,406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.60%

และเวียดนาม มูลค่า 78,310 ล้านบาท ลดลง 1.63% เป็นการส่งออก 57,672 ล้านบาท ลดลง 7.25% นำเข้า 20,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.43%

Cr.Thaipost