‘หลวงพ่อคูณ’ บรรยายธรรมสอนสาธุชน ถ้ารัก ‘ในหลวง’ อย่าทำความชั่ว

0
180

พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ได้เคยบรรยายธรรมแก่สานุศิษย์ผ่านสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ที่วัดบ้านไร่

โดยสอนให้ดูพระราชจริยวัตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นตัวอย่าง โดยหลวงพ่อคูณ สอนสานุศิษย์ว่า

…เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีทุกข์เท่าแผ่นดิน เป็นคนธรรมดา เป็นเจ้าของสิ่งใดก็ทุกข์เท่าสิ่งนั้น เป็นเจ้าของบ้านก็ทุกข์เท่าบ้าน เป็นเจ้าของนาก็ทุกข์เท่านา เป็นสมภารวัดก็ทุกข์เท่าวัด

ท่านปกครองแผ่นดินมา ท่านก็มีเมตตาแก่ปวงชนทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจน โง่หรือฉลาด พระเจ้าแผ่นดินท่านก็ไม่ทำอคติ ไม่ทำลำเอียง ท่านรักเสมอกัน

เหมือนพระอาทิตย์มี พระจันทร์มี แสงฉายไปทุกหย่อมหญ้า ไม่เลือกว่าคนมีคนจน ฉายแสงไปเสมอต้นตลอดกาล ตลอดเวลา

…ถ้ารักพระเจ้าแผ่นดินเหมือนปากว่า ก็อย่าทำสิ่งชั่วช้าสารเลว คนส่วนมากปากว่ารักพระเจ้าแผ่นดิน แต่ว่าไม่ปฏิบัติตามที่พระเจ้าแผ่นดินตรัสออกมา

เราต้องเคารพทั้งต่อหน้าและลับหลัง ท่านตรัสมาอย่างไรก็ทำตามแบบนั้น เราไม่คิดนอกลู่นอกทาง นี่..ถึงจะเรียกว่ารักพระเจ้าแผ่นดินจริง…

ที่มา… หนังสือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ