‘องค์การบริหารส่วนจังหวัด’ รับสมัครพนักงานจ้างหลายอัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

0
709

สวัสดีค่ะวันนี้ไทบ้านก็นำสาระดีๆมาเอาใสำหรับผู้ที่มีแผนในการปรับเปลี่ยนงานหรือนักศึกษาจบใหม่ อบจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
2. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

3. ผู้ช่วยนักวิชาพัสดุ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)
5.1 ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

5.2 ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกประถมศึกษา 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)
5.3 ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

5.4 ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกดนตรีสากล 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)
5.5 ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกปฐมวัย 6 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

5.6 ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย 4 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)
6. บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา คุณวุฒิ ปวช. (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

6.1 บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานพัสดุ 5 อัตรา คุณวุฒิ ปวช. (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)
6.2 บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานธุรการ 4 อัตรา คุณวุฒิ ปวช. (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-7621-0104 สามารถสมัครได้ที่นี่


.

.

-ขอขอบคุณ thaijobsgov