แจกสูตรฟรี! เกษตรกรนนทบุรี ปลูก ‘คะน้าเกษตรอินทรีย์’ ขายดี กำไรงาม ไม่มีคู่แข่ง

0
676

การปลูกผักคะน้าอินทรีย์ ที่ “ฟาร์มผักและศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ” ที่สวนลุงเครา อยู่ในเขต อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี อยู่ในพื้นที่ปลูก 7 ไร่ โดยยกร่องเป็นขนัดยาว 100 เมตร

เมื่อปรับดินบำรุงดินด้วยปุ๋ยขี้ไส้เดือน เอาฟางคลุม รดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้ 1 คืน รุ่งขึ้นเช้าก็นำเมล็ดหว่าน การหว่านเมล็ดคะน้าต้องใช้ความชำนาญโดยจะต้องค่อย ๆ โรยอย่างสม่ำเสมอ ในพื้นที่ 100 ตารางวา หรือ 400 ตารางเมตร ใช้เมล็ดคะน้าหว่านเพียง 1 กิโลกรัม

หลังจากนั้น 15 วัน คะน้าจะงอกแตกใบคู่มีต้นพร้อมที่จะเติบโต เกษตรกรต้องถอนหญ้าในแปลงออกพร้อมปรับแต่งความห่างของต้นคะน้าให้ห่างราว 3 นิ้ว เป็นการจัดระเบียบของต้นคะน้าให้ขึ้นเรียงกันสม่ำเสมอ หมั่นคอยให้น้ำไม่ให้แฉะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

และคอยดูหญ้าที่ขึ้นแซมให้ถอนออก ปล่อยไว้ 45 วัน ได้คะน้านางหรือที่เรียกว่า ยอดคะน้า ตัดขายได้ ถ้าจะให้เป็นคะน้าต้นใหญ่ปล่อยไว้อีก 15 วัน โดยตัดสลับต้นกับคะน้านางเพื่อให้ต้นคะน้าไม่เบียดกัน

หลังจากนั้นคะน้าต้นจะโตขึ้นตัดขายเป็นคะน้าใหญ่ การทำสวนผักจำเป็นต้องศึกษาตลาดอย่างละเอียดเพื่อประกอบฤดูกาล และวันเวลาที่เหมาะสมในหลาย ด้าน รวมทั้งการหมุนเวียนปลูกผักแต่ละชนิดแต่ละอย่างเพื่อให้ดินอุดมสมบูรณ์

เพราะถ้าปลูกเชิงเดี่ยวไปเรื่อย ๆ ดินจะจืดไม่สมบูรณ์ ทุกวันนี้ฟาร์มผักของลุงเครามีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต่การสกัดสมุนไพรปราบศัตรูพืช การบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์

น้ำหมักชีวภาพจากขี้ไส้เดือน และรับเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรที่สนใจในวิถีเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มผักลุงเคราจึงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ จนทำให้ฟาร์มผักปลอดสารของลุงเคราได้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาวอีกด้วย

ท่านที่สนใจ เยี่ยมชม “ฟาร์มผักและศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ” 4/1 หมู่ 4 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร. 08-1303-3941


.

.

-ขอขอบคุณ vigotech