‘การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค’ เปิดรับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

0
453

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

1. ลูกจ้างบัญชี แผนกตรวจจ่ายต่างประเทศ 1 อัตรา ปวช.บัญชี กรณีไม่มีวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชีในการสมัครได้ (โดยจะให้เงินค่าจ้างในอัตราวุฒิ ปวช.)

2. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปวช.สาขาบัญชี, เลขานุการ, พาณิชยการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีไม่มีวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้วุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, การตลาด, บัญชี, เลขานุการ, การจัดการทั่วไป, การจัดการธุรกิจการค้าปลีก, การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการสำนักงาน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการสมัครได้ (โดยจะให้เงินค่าจ้างในอัตราวุฒิ ปวช.)

3. ลูกจ้างบัญชี แผนกการเงิน 1 อัตรา ปวช.บัญชี กรณีไม่มีวุฒิ ปวช. ยินยอมให้ใช้วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชีในการสมัครได้ (โดยจะให้เงินค่าจ้างในอัตราวุฒิ ปวช.)

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานแต่งตั้งบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล อาคาร LED ชั้น 16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รับสมัคร 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562


.

.

.

.

-ขอขอบคุณ thaijobsgov