ยึดหลักเกษตรตามรอยพ่อ เปลี่ยนชีวิตหนุ่มชาวเลย 4 ปี ปลดหนี้หมด 7 ล้านบาท

0
789

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อ เปลี่ยนชีวิต “เฉลิมชัย อินทรชัยศรี” เกษตรกร อ.หนองหิน จ.เลย จากเกษตรกรล้มเหลว เป็นเกษตรกรดีเด่น พลิกผืนดินที่แห้งแล้งกันดารให้เขียวขจี มากล้นด้วยผลผลิต ปลดหนี้ 7 ล้านภายใน 4 ปี… นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี เกษตรกรดีเด่น เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพ่อ ที่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 3 บ้านโคกใหญ่ ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ปี 2526 ตนมีที่ดิน 65 ไร่ เป็นมรดกของพ่อแม่ 30 ปีที่แล้ว สภาพเป็นป่า แห้งแล้ง ดินไม่มีคุณภาพ ตนรับจ้างทำงานทั่วไป ไม่มีข้าวกินก็กินผัก ผลไม้ เมื่อเห็นพ่อค้าคนกลางขับรถผ่านหน้าบ้าน เปลี่ยนรถป้ายแดงทุกปี จึงคุยกับภรรยาว่าทำอย่างไรจะให้ได้เหมือนเขา จากวันนั้นมานั่งดูที่ดินของตนเอง ก่อนทำการขุดดินปลูกมะขามหวาน 100 ต้น มะม่วง 100 ต้น

ขุดบ่อน้ำไว้เก็บน้ำ เลี้ยงปลา ต่อมา มีโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกาศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คิดว่านี่แหละใช่แล้ว จึงเริ่มทำตาม ส่วนกลางคืนก็มานั่งอ่านตำราหนังสือหาความรู้การเกษตรตามรอยพ่อ ทำนา 15 ไร่ ปลูกข้าวเหนียวดำ ข้าวจ้าวมะลิ ขุดบ่อน้ำไว้ 8 บ่อ บ่อบาดาล 2 บ่อ ปลาที่ปล่อยตามธรรมชาติ ปลากินพืช ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ เลี้ยงเป็ด ไก่ ห่าน ประมาณ 1,000 ตัว

เลี้ยงแบบธรรมชาติ ส่วนด้านบนของพื้นที่จะเป็นพืชผักสวนครัว โรงเพาะเห็ด ต้นไผ่ ไม้ผล ผักหวาน กล้วยหอมทอง มะขามหวาน ลำไย ส้ม มะนาว ต้นสัก กาแฟ จนประสบความสำเร็จ ใช้เวลา 4 ปีปลดหนี้หมด7 ล้านบาท ปัจจุบัน ได้ตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอหนองหิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกใหญ่ รางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม

ได้รางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดินของศูนย์เกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การทำไร่นาสวนผสม เปิดบริการเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เดือนละกว่า 500 คน สัปดาห์ละ 2 คณะ ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ส่วนการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดช่วยในด้านการจัดนักเรียน นักศึกษาเข้ามาอบรม

“ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ ถ้าไม่ใช่พระองค์ ชีวิตของผมและครอบครัว จะไม่มีวันนี้ ที่เพียงขายก้อนเห็ดก็ได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 บาท และอีก 2,000 บาท จากการขายปุ๋ย เป็นรายได้หลัก จะขอสืบทอดแนวพระราชดำริของพระองค์ตลอดชีวิต และจะถ่ายทอดความรู้นี้แก่ผู้สนใจ ขอถวายตัว ทำงานเป็นพระราชกุศลตอดไป”


.

-ขอขอบคุณ