ข่าวดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

0
320

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 521 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562

1.กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.) เจ้าหน้าที่ดับเพลิง จำนวน 134 อัตรา

– วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า

2. กลุ่มงานอำนวยการและสบับสนุน ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่บัญชีและ ผบ.หมู่ทำหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนนวน 162 อัตรา

– วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า ทางบัญชี

3. กลุ่มงานอำนวยการและสบับสนุน ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่วิทยากร 100 อัตรา

– วุฒิม.6-ปวช.หรือเทียบเท่า

4. กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าและการสื่อสาร และ ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พนักงานวิทยุ 90 อัตรา

-วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม

5กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 15 อัตรา

-วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์

6. กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับ จำนวน 20 อัตรา

– วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า ,มีใบขับขี่รถยนต์

(**รอรายรายละเอียดฉบับเต็ม** ในวันที่ 4 มีนาคม 2562)

ประกาศรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562