สนช. เเจงเเล้ว พ.ร.บ.ข้าวไม่จริง ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เหมือนเดิม เอาผิดเฉพาะนายทุน

0
267

ไม่จริง!! พ.ร.บ.ข้าว เอาผิดชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์พืช

ความจริงคือ “ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์พืชได้เหมือนเดิม…เอาผิดเฉพาะนายทุนที่ไม่ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเท่านั้น”
———————————


1. ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ยังไม่ได้ประกาศใช้ ขณะนี้เป็นเพียงร่างกฎหมาย 📝 ตอนนี้อยู่ในขั้นกรรมการตรวจร่างกฎหมายของ สนช.เตรียมเข้าพิจารณา ซึ่งต้องมีการแก้ไขกลั่นกรองโดย สนช.อีกครั้ง

2. คณะกรรมาธิการฯ ยืนยันว่า ขณะนี้ไม่ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้ชาวนาต้องติดคุกตามที่เป็นข่าว 🔓

3. เรื่องเก็บเมล็ดพันธุ์ข้อเท็จจริง คือ ร่างกฎหมายนี้ห้ามเฉพาะกลุ่มนายทุนผู้ประกอบการ หากมีการคิดค้นข้าวพันธุ์ใหม่ หากเก็บเมล็ดเพาะพันธุ์หรือขายเชิงพาณิชย์ ต้องไปขึ้นทะเบียน

🚫 ถ้าไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษมีทั้งโทษปรับและจำคุก ข้อนี้นั้น ใช้บังคับกับผู้ประกอบการ นายทุนเท่านั้น ส่วนพี่น้องชาวนาทั่วไป สามารถทำได้โดยไม่มีความผิด

4. ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเอื้อนายทุนใหญ่ หากชาวนาที่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ก็สามารถทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อย่างอิสระ 💰 แต่ถ้าชาวนาอยากเป็นผู้ประกอบการเพื่อค้ากำไรเอง ต้องขออนุญาตจากกรมการข้าว

👉 ที่มาข้อมูล…นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณร่าง พ.ร.บ.ข้าว

Cr.กรมประชาสัมพันธ์ 4.0