ทำเกษตรผสมผสานกลางป่าอ้อย รายได้ดีกว่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว

0
558

หลายคนมีความเชื่อว่า การทำเกษตรให้มีกินมีใช้ ต้องทำเกษตรเชิงเดี่ยวในแปลงใหญ่เท่านั้น ถึงจะได้…การทำเกษตรผสมผสาน ไม่มีทางเป็นไปได้ อย่างดีก็แค่พอเพียง

แต่ จิรศักดิ์ คำสีทา เกษตรกรบ้านนาคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น กลับมองต่าง ทั้งที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำไร่อ้อยมาทั้งชีวิต แต่เมื่อตัดสินใจทำเกษตรผสมผสานกลางไร่อ้อย…ใช้พื้นที่น้อยกว่า แต่ได้มากกว่า

“เมื่อก่อนพื้นที่ทั้งหมด 16 ไร่ ทำอ้อยอย่างเดียว จนเมื่อปี 2555 เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนกับมิตรผล ไปอบรมดูงานตามที่ต่างๆ จึงลองเจียดพื้นที่ 6 ไร่ ทำเกษตรผสมผสานตามที่ได้รับการอบรมมา ปลูกข้าว พืช ผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น เลี้ยงหมู ขุดสระเลี้ยงปลา ไก่ กบ วันนี้แค่ผักขายอย่างเดียว ได้วันละ 450 บ.แล้ว”

จิรศักดิ์ เล่าถึงที่มาของการปลูกพืชผสมผสานกลางไร่อ้อย จากเดิมปลูกแต่อ้อย มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายปีละ 2 แสนกว่าบาท แต่ปัจจุบัน แค่เก็บผักขายทุกวัน ได้ปีละเกือบ 2 แสนบาท…ยังไม่รวมผลผลิตอื่นที่มีรายได้เป็นอาทิตย์ เป็นเดือน และตามฤดูกาล

พื้นที่ 6 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน แบ่งเป็นทำนา ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 2 ไร่ ได้ผลผลิตไร่ละ 800 กก. หลังเก็บเกี่ยว ปลูกถั่วเขียว ปอเทือง ผักทนแล้งหลังนา รำจากสีข้าว นำไปเลี้ยงหมูหลุม พื้นที่ว่างปลูก ผักสวนครัวอินทรีย์ส่งขายตลาดในชุมชน เปิดขายอาทิตย์ละวัน

พื้นที่หัวไร่ปลายนาจะมี หลุมพอเพียง 200 หลุม…แต่ละหลุมพื้นที่ 1 ตารางวา ปลูกพืชผสมผสาน 4 อย่าง

1) กล้วย 1 ต้น เป็นไม้พี่เลี้ยงอยู่ตรงกลาง,

2) ไม้ยืนต้น 4 ต้น 4 มุม อาทิ สัก ตะเคียนทอง ประดู่ ยางนา เป็นธนาคารต้นไม้ เมื่อโตก็ให้ร่มเงา ตัดนำไปขายหรือใช้งานได้เมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไป แถมเมื่อยางนามีอายุ 5 ปี ขึ้นไป จะมีเห็ดโคน เห็ดระโงก ขึ้นใต้ต้นยางนาปีละ 3-4 ครั้ง ขายได้อีก กก.ละ 80 บ.

3) ไม้ฉลาด 5 ต้น ไม้ผล มะม่วง มะละกอ ชมพู่ ขายได้ตามฤดูกาล,

4) ไม้ปัญญาอ่อน 10 ต้น ผักสวนครัว…อาศัยหลักการพืชความสูงต่างกัน ไม่แย่งอาหารกัน ใช้หลักการความหลากหลายทางชีวภาพ แมลงแต่ละชนิดจะกินพืชผักไม่เหมือนกัน

มีบ่อน้ำทั้งหมด 3 บ่อเล็ก 1 บ่อใหญ่ เก็บน้ำ ไว้ใช้ยามแล้ง พร้อมกับเลี้ยง ปลาดุก ปลาหมอเทศ ปลานิล อย่างละ 1,000 ตัว เลี้ยงกบ ในกระชัง หมูหลุม 1 คู่ ไว้ขายลูก ได้มูลทำปุ๋ยใช้ในแปลง เป็ด 60 ตัว ไก่ 50 ตัว

รายได้รายวัน เฉพาะขายผัก ไข่ไก่ไข่เป็ด วันละ 750 บ. เดือนละ 22,500 บ. ดีกว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคน

ตามด้วยรายได้รายสัปดาห์…ผักอินทรีย์อาทิตย์ละ 800 บ. กล้วยอาทิตย์ละ 800 บ. อีกเดือนละ 6,400 บาท…แล้วไหนยังมีรายได้ตามฤดูกาล ข้าว อ้อย ผลไม้ เห็ด ลูกหมู กบ ปลา อีกต่างหาก

รวมแล้วปีปีหนึ่งจิรศักดิ์บอกว่า สวนผสมผสาน 6 ไร่ กลางป่าอ้อยทำเงินได้ประมาณห้าแสนบาท แค่นั้นเอง.

เนื้อหาโดย : thairath