สำนึกก็คงไม่ทัน อดีตพนง.กรุงไทย แอบถอนเงินลูกค้าไปใช้ ถูกตัดสินจำคุก 1,122 ปี

0
3377

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ศาลอาญาคดีทุจริต ได้มีคำพิพากษาลงโทษ จำ คุ ก 50 ปี นางมาลัย จันทสาร อดีตพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี ในข้อหาเป็นพนักงานที่มีหน้าที่ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน

โดยการถอนเงินบัญชีเงินฝากของลูกค้า แล้วนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ลงมติชี้มูลความผิดทางคดีอาญาและส่งเรื่องให้อัยการยื่นฟ้องคดีในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมา เลขที่คดีดำ อท.94/2561 คดีแดง อท.156/2561

ทั้งนี้ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4, 11

โดยการกระทำของจำเลย เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 และความผิดแต่ละกระทงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

ให้ลงโทษฐานเป็นพนักงานที่มีหน้าที่ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้น เป็นของตนเอง หรือของผู้อื่นโดยทุจริต ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จำ คุ ก กระทงละ 6 ปี รวม 374 กระทง เป็น จำ คุ ก 2,244 ปี

แต่ทางจำเลย ได้ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำ คุ ก 1,122 ปี แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว คงให้ จำ คุ ก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 (3)

ขอขอบคุณ สำนักข่าวอิศรา