เปิดภาพ ทางหลวงพิเศษบางปะอิน-โคราช ประหยัดเวลา ปลอดภัยสูง คาดพร้อมใช้งานปี 65

0
385

คืบหน้ามอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช ยังล่าช้ากว่าแผน โดยกรมทางกลวง ย้ำเปิดบริการได้ตามแผนปี 2565 ค่าผ่านทาง 196 กิโลเมตร 255 บาท

เปิดใช้ปี 65! มอเตอร์เวย์ บางปะอิน – โคราช ค่าผ่านทาง 255 บาท นายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย บางปะอิน – นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร

ปัจจุบันงานโยธา 40 ตอนมีความก้าวหน้าในภาพรวม 68 เปอร์เซ็นต์ ยังล่าช้ากว่าแผน 6 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากติดปัญหาการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมป่าไม้ แต่ได้ทำเรื่องขออนุญาตตัดต้นไม้แล้ว

คาดว่าจะดำเนินการได้เร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ยังต้องปรับแบบให้เหมาะสมไม่ให้ก่อสร้างตอม่อกลางคลอง แก้ความสูงที่ต้องลอดผ่านตามมาตรฐานที่กรมชลประทานกำหนด

และบางช่วงมีการก่อสร้างถนนลอดระหว่างสายไฟฟ้าแรงสูงที่ต้องขยับให้มีความปลอดภัย โดยในส่วนนี้อาจล่าช้าไปถึงปี 2563

โดยส่วนการให้เอกชนร่วมลงทุนในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา Operation and Maintenance หรือ O&M ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาของโครงการ และผู้ดำเนินการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562

คาดว่าจะได้เอกชนเข้ามาดำเนินการภายในปีสิ้นปีนี้ ซึ่งจะทันการก่อสร้างงานโยธาที่ส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จในปีเดียวกัน จึงเชื่อว่าโครงการจะเปิดให้บริการได้ตามแผนที่วางไว้ คือ ไม่เกินปี 2565

สำหรับอัตราค่าผ่านทางโครงการมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา จะจัดเก็บในอัตรา 1.25 บาทต่อกิโลเมตร บวกค่าแรกเข้า 10 บาท เท่ากับว่าหากเดินทางต้นทางถึงปลายทาง 196 กิโลเมตร ค่าผ่านทางจะอยู่ที่ประมาณ 255 บาท


.

.

.