พปชร ปล่อยหมัดเด็ด ลั่นขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 425 บาท ป.ตรี 20,000 บาท

0
940

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่พรรคพลังประชารัฐ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรค แถลง “เปิดหมัดเด็ด โค้งสุดท้าย นโยบายพลังประชารัฐ นายอุตตมกล่าวว่า ประเทศไทยต้องรวยด้วยพลังประชารัฐ ประกอบด้วย

1.รวยด้วยความสงบ

2.รวยด้วยความสุข

3.รวยด้วยความหวัง

รวยด้วยความหวัง เกษตรกรต้องรวย ข้าวจ้าว 12,000 บาทขึ้นไป/ตัน ข้าวหอมมะลิ 18,000 บาทขึ้นไป/ตัน อ้อย 1,000 บาทขึ้นไป/ตัน ยางพารา 65 บาทขึ้นไป/กิโลกรัม มันสำปะหลัง 3 บาทขึ้นไป/กิโลกรัม และ ปาล์ม ราคาเป้าหมาย 5 บาท/กิโลกรัม

ค่าแรงต้องเพิ่ม ค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาทต่อวัน อาชีวะ 18,000 บาทต่อเดือน ปริญญาตรี 20,000 บาทต่อเดือน มนุษย์เงินเดือนต้องมั่นคง ลดภาษี คืนรายได้เข้ากระเป๋าคนทำงาน ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10 % ทุกขั้น ยกเว้นภาษีเด็กจบใหม่ 5 ปี ยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 2 ปี

ผู้ประกอบการ SMEs ต้องแกร่ง ถึงทุน ถึงคน ถึงเทคโนโลยี ถึงตลาด “คนตัวเล็ก ล้มแล้วลุก เสริมแกร่ง” และ “โชห่วยประชารัฐ” ให้สินเชื่อรายย่อย (คนตัวเล็ก) 1.5 หมื่นบาทต่อราย ภายใต้วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ โชห่วยประชารัฐ ทุกตำบล ให้สินเชื่อรายละ 1 ล้านบาท

นายอุตตมกล่าวว่า สำหรับการเพิ่มรายได้ของภาครัฐและเพิ่มทางเลือกแหล่งที่มาของเงินเพื่อดำเนินนโยบายนั้น แบ่งออกเป็น การปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการ 300,000 ล้านบาท เก็บภาษีผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ 40,000 ล้านบาท

ปฏิรูปกระบวนการบริหารงานหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง 200,000 ล้านบาท โครงการเอกชนร่วมลงทุนขนาดใหญ่ PPP ลดภาระงบประมาณ 300,000 บาท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน TFF ลดภาระงบประมาณ 100,000 ล้านบาท และกองทุนรวมเพื่อสังคม SIF ลดภาระงบประมาณ 200,000 ล้านบาท รวม 1,240,000 ล้านบาท

ที่มา : https://www.prachachat.net