ตื้นตัน รัฐมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

0
165

โครงการ “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ดำเนินการแล้ว 9 ครั้ง โดยรัฐบาลได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน

ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปิดล้อม ตรวจค้น และจับนายทุนเงินกู้นอกระบบ ที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ดำเนินคดีตามกฎหมาย และได้มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้

ภาพรวมขณะนี้ รัฐบาลได้มอบคืนโฉนดที่ดินไปแล้ว จำนวน 9 ครั้ง ที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ เลย สงขลา นครราชสีมา มหาสารคาม และเชียงใหม่ (ล่าสุด)

รวมทุกครั้ง ได้ทำการคืนโฉนดให้ประชาชนไปแล้ว 20,507 ราย โฉนดที่ดินจำนวน 17,086 ฉบับ มูลค่า 2 หมื่นกว่าล้าน

มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน
มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน
มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน
มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน
มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน
มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน
มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน
มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน
มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน
มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน
มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน

ขอขอบคุณ_เจ้าของภาพ