อนาคตใหม่มาเเน่ สวนดุสิตโพลฟันธง คว้า ส.ส.เกือบครึ่งร้อย

0
255

วันที่ 24 มี.ค. เวลา 17.01 น. สวนดุสิตโพล เผลผลสำรวจ เลือกตั้ง จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้มีสิทธิมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวนรวมทั้งหมดกว่า 70,000 คน ซึ่งมีค่าการกระจายลักษณะทางประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

สรุปจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 350 เขตทั่วประเทศ จำนวน 79,521 คน

พรรค จำนวน ส.ส. เขต (350 คน) จำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ (150 คน) สรุปจำนวนทั้งหมด (500 คน)

1 เพื่อไทย 173

2 พลังประชารัฐ 96

3 ประชาธิปัตย์ 88

4 อนาคตใหม่ 49

5 ภูมิใจไทย 240

6 เสรีรวมไทย 17

7 ชาติไทยพัฒนา 16

8 เพื่อชาติ 5

9 รวมพลังประชาชาติไทย 5

10 ชาติพัฒนา 3

11 ประชาชาติ 3

12 พลังท้องถิ่นไท 2

13 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 1

14 เศรษฐกิจใหม่ 1

15 ประชาภิวัฒน์ 1

เนื้อหาโดย ข่าวสด