เอกอัครราชทูตไทยประจำนิวซีแลนด์ แถลงเสียใจผิดหวังมาก หลังบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าถึงไทยล่าช้า

0
273

นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูตไทยประจำนิวซีแลนด์ ได้ออกคำชี้แจง เกี่ยวกับกรณีบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์จำนวน 1,542 คน ถึงประเทศไทยล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่ง กกต.ประกาศเป็นบัตรเสียว่า ทางสถานทูตฯจัดส่งบัตรเลือกตั้งโดยขนส่งทางอากาศตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.และมีกำหนดถึงไทย 19 มี.ค. แต่กระบวนการจัดส่งถึง กกต.อยู่เหนือการควบคุมของสถานทูตฯ


25 มีนาคม 2562- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ โดยนายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ได้ออกคำชี้แจง เกี่ยวกับกรณีบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ ถึงประเทศไทยล่าช้ากว่ากำหนดว่า ทางสถานทูตเอกอัครราชทูตฯ เข้าใจความรู้สึกของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคนและรู้สึกผิดหวัง

รวมทั้งเสียใจอย่างยิ่งต่อกรณีที่เสียงของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งและของพวกเราในนิวซีแลนด์ อาจไม่สะท้อนออกมาในผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งที่พวกเราทุกคนพร้อมทั้งอาสาสมัครช่วยเหลืองานเลือกตั้งทุกท่านได้ร่วมเตรียมการและร่วมแรงรวมใจจัดการเลือกตั้งครั้งนี้มานานกว่า 2 เดือน โดยหวังที่จะให้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในนิวซีแลนด์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น

ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2562 โดยได้ดำเนินการครบทั้ง 3 วิธี คือ 1. วิธีคูหาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 2.วิธีไปรษณีย์ และ 3. วิธีคูหาเคลื่อนที่ (วิธีอื่น) ที่นครโอ๊คแลนด์และเมือง เบรนฮีม

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในนิวซีแลนด์ให้ได้มากที่สุด โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในนิวซีแลนด์ทั้งสิ้น 1,862 คน และมีผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งรวม 1,542 คน หรือเท่ากับร้อยละ 82.81

โดยสถานเอกอัครราชทุตฯ ได้จัดการเลือกตั้งที่เมืองเบรนฮีม เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เป็นแห่งสุดท้ายและได้ดำเนินการคัดแยกซองบัตรเลือกตั้งจนแล้วเสร็จในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

จึงได้ส่งบัตรเลือกตั้งออกจากกรุงเวลลิงตัน ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โดยการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีกำหนดถึงประเทศไทยในวันอังคารที่ 19 มีนาคม อย่างไรก็ดี กระบวนการจัดส่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของสถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยในนิวซีแลนด์ที่มีความตื่นต้วและออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงและขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่ช่วยเหลืองานเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนยืนยันว่า ผู้ลงทะเบียนและใช้สิทธิเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์ในครั้งนี้ ถือว่าได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งของตนเองแล้ว