สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับ 577 อัตรา วุฒิ (ป.ตรีทุกสาขา) เงินเดือน 18,000 บาท

0
836

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม กำกับดูแลหน่วยงานระดับกรมในสังกัด ตลอดจนนิเทศ ติดตาม และบังคับบัญชาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ : รับสมัคร 1 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 577 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม

-เพศชาย 554 อัตรา

-เพศหญิง 23 อัตรา

-วุฒิ ป. ตรี ทุกสาขา

-เงินเดือน 18,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลาสถานที่สอบ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ทางเว็ปไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ และจะสอบวันที่ 7 เมษายน 2562