ชาวเน็ตชื่นชม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ติดดิน-อยู่ง่าย-กินง่าย ได้ใจประชาชนสุดๆ

0
206

ผู้ว่าในดวงใจ นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก นอกจากจะใช้ชีวิตติดดินสุดๆ เรียกได้ว่าไปอยู่ที่ไหนก็ได้ใจประชาชนไปซะทุกๆที่อย่างเช่น กรณีที่ผู้ว่าปั่นจักรยานไปทำงานทุกเช้า หรือนั่งรับประทานอาหารที่ริมทาง

หรืออย่างที่เป็นกระเเสได้ใจประชาชนสุดๆเลยก็คือเรื่อง จัดงานเลี้ยงพิเศษ ก่อนวันขึ้นปีใหม่ โดยจัดเลี้ยงโต๊ะจีนให้แก่ คนเก็บขยะ พนักงานขับรถดับเพลิง ที่จะต้องเข้าเวรไม่มีวันหยุด คนกวาดถนน

รวมทั้งลูกจ้างของแขวงการทางเลย ตลอดจนพนักงานลูกจ้างของเทศบาลใกล้เคียง ร่วมงานจำนวนกว่า 200 คน เเละนี่ก็คือตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

ประวัติผูว่าราชการจังหวัดเลย

ชื่อ-สกุล : นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ชื่อเล่น ติ๊ก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านที่ 49

วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 กรกฎาคม 2510

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 4 เมษายน 2560

บ้านเกิดอยู่ที่บ้านบุงคล้า หมู่ 5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

ประวัติการศึกษา :

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังสะพุง

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

(ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน

ต้องดิ้นรนขวนขวายไปสมัครสอบเทียบชั้น ม. 3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ขณะเดียวกันกับไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ ได้วุฒิ ม.3 มาพร้อมกัน 2 ใบ)จบชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำจบชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษาผู้ใหญ่ที่ โรงเรียนเลยพิทยาคม ภาคค่ำ

• รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/ศึกษาดูงาน :

• หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49

• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 (นักศึกษาดีเด่น)

• การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 17

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 9

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

• ปี 2535-2546 ปลัดอำเภอ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา

• ปี 2547-2551 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

• ปี 2551 – 2555 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา

• ปี 2555 – 2557 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

• ปี 2557 – 2558 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

• ปี 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

• ปี 2558 – 2559 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

• ปี 2559 – 2560 ที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

• ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

• ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ข้อมูลจาก:กรมประชาสัมพันธ์