สปป.ลาว ไปไกลเเล้ว ล่าสุดลุยก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูง เตรียมเปิดใช้ปี 2565

0
451

ถึงแม้ความเร็วของรถไฟจะไม่ตาม Concept รถไฟความเร็วสูงจริง หรือทางบางช่วงจะเป็นทางเดี่ยว แต่ว่าเงินลงทุนเหมาะกับสภาพความจำเป็นจริง ๆ

รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน

แต่ที่แน่ ๆ สร้างได้ตามแผน และสร้างจริงจัง ไม่ใช่แค่วางศิลาฤกษ์เป็นปี กับสร้างทางแต่ไม่กี่ร้อยเมตร แล้วไม่มีความคืบหน้าอะไรเหมือนบางประเทศครับ

 

เส้นทางในลาวเริ่มจาก เมืองบ่อเต็น ชายแดน ลาว-จีน ผ่านหลวงพระบาง ไปจนถึงปลายทางที่เวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว

 

หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้าของลาวเปิดเผยว่า การเปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสารของโครงการรถไฟลาว-จีน ในช่วงเริ่มต้นจะเปิดให้บริการจํานวน 21 สถานี

รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน

จากจํานวนทั้งหมด 33 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้าเป็นสถานีเดียวกันอีกจํานวน 11 สถานี และมีสถานีเฉพาะขนส่งสินค้าอีก 1 สถานี

รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน

ซึ่งตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ และมีจุดสับรางและจุดสับหลีกอีกจํานวน 284 แห่ง ในเบื้องต้นสามารถรองรับการให้บริการได้ 23 เที่ยวต่อวัน และหากเปิดให้บริการได้ทุกสถานีจะสามารถรองรับการให้บริการเพิ่มเป็น 39 เที่ยวต่อวัน

รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน

สําหรับอัตราค่าโดยสารจากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงบ่อเต็น มีราคาประมาณ 140,000 กีบต่อคน (518.5 บาท) และค่าขนส่งสินค้าประมาณ 6,000 กีบต่ออัตราน้ำหนักสินค้าหนึ่งตัน (22.2 บาท) อ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท = 270 กีบ

รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน

โดยจะแบ่งการให้บริการขนส่งผู้โดยสารในเวลากลางวัน และขนส่งสินค้าในเวลากลางคืน ในขณะที่ความเร็วของรถไฟสําหรับขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วสํารองอยู่ที่ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และให้ความเร็วของรถไฟสําหรับขนส่งสินค้าอยู่ที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน

ทั้งหมดเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนขบวนรถ ทั้งนี้ โครงการรถไฟลาว-จีน มีมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งหมด 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2565

 

รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน