สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินปัตตานี พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

0
164

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ทรงฉลองพระองค์ เครื่องแบบทหารอากาศ เสด็จพระราชดำเนิน ไป ปัตตานี พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ เสด็จพระราชดำเนิน โดยเครื่องบินพระราชพาหนะ จาก ดอนเมือง ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 และ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนิน ประทับเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จาก สนามบินหาดใหญ่ ไปยัง เมืองปัตตานี

เพื่อทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

พร้อมพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560 และผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2560 ที่ทำการการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี


.

.

.

.