บอกบุญต่อ “อะลูมิเนียม” มีค่ากว่าที่คิด ใช้ทำขาเทียมพระราชทาน ส่งผ่าน ‘ไปรษณีย์’ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

0
220

โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ปี ๒๕๖๒ ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยอบอุ่นหัวใจ ชวนบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทานสำหรับผู้พิการที่ขาดแคลน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ เชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมส่งวัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้วเพื่อนำมาจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมสำหรับผู้พิการที่ขาดแคลน

อาทิ ห่วงจากฝาหรือกระป๋องเครื่องดื่ม ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว กระป๋องน้ำอัดลม เศษอะลูมิเนียมจากข้อต่อ บานพับ รั้ว

ชิ้นส่วนจากเครื่องจักรหรืออะไหล่รถยนต์ สำหรับผู้สนใจสามารถฝากส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สามารถบรรจุกล่องหรือซองน้ำหนัก ไม่เกินกล่องละ ๕ กิโลกรัม และบริเวณกึ่งกลางหรือเหนือจ่าหน้า ให้เขียนคำว่า วัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว

สิ่งที่รับบริจาค ห่วงจากฝาหรือกระป๋องเครื่องดื่ม ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว กระป๋องน้ำอัดลม เศษอะลูมิเนียมจากข้อต่อ บานพับ รั้ว ชิ้นส่วนจากเครื่องจักร อะไหล่รถยนต์

การส่งต่อ วัสดุอะลูมิเนียมเหลือใช้ให้ความสะอาดแล้ว บรรจุกล่องหรือซองน้ำหนัก ไม่เกินกล่องละ ๕ กิโลกรัม กล่องบริจาค บริเวณกึ่งกลางหรือเหนือจ่าหน้า ให้เขียนคำว่า วัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ่าหน้าถึง กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ THP Contact Center ๑๕๔๕ หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถฝากส่งสิ่งของได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝากส่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความรักความห่วงใยถึงกัน ตอกย้ำการเป็นเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มภาคภูมิ

ส่งต่อการให้ไม่รู้จบ ส่งวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมสำหรับผู้ที่ขาดแคลน ใครกินน้ำกระป๋องอะลูมีเนียม รวบรวมเก็บไว้บริจาคทีเดียว หรือส่งต่อบอกเพื่อนมาร่วมบุญด้วยกันก็ได้ ยังคงสามารถบริจาคได้เรื่อยๆ ไปจนถึงสิ้นปี วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒


.