ส่งแรงใจไปซูดาน กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่เซาท์ซูดาน

0
300

หลังจากกองทัพไทยได้ส่งกำลังพลร่วมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ หรือตามคำร้องขอขององค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และมีกำหนดการจะเดินทางไปสับเปลี่ยนกำลัง เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกำลังพลเดิมที่ครบวาระในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้

ล่าสุดมีเรื่องราวดีดีที่เห็นแล้วตื้นตันใจมากมาก เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ที่ผ่านมาว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อ UNMISS กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย เซาท์ซูดาน ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถึงสถานการณ์ว่า

เอาฤกษ์เอาชัย ตั้งเสาเอก อาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในค่ายทหารไทย เซาท์ซูดาน

ภายหลังจากที่ได้ทดลองปลูกพืชผักในแปลงเกษตรอินทรีย์โดยมีผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว วันนี้ทหารไทยจึงได้ร่วมใจกัน ทำพิธียกเสาเอกเพื่อความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้อาคารหลังนี้จัดสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ การทำเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งองค์ความรู้ใน ศาสตร์พระราชา อื่นอื่น ให้กับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติและประชาชนชาวเซาท์ซูดาน ต่อไป

อย่างไรก็ตามสำหรับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย เซาท์ซูดาน ไปเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ในนามของสหประชาชาติ ที่สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ณ เมืองจูบา และเมืองรุมเบ็ค ทางตอนเหนือของเซาท์ซูดาน

เบื้องต้นมีกำหนดปฏิบัติภารกิจผลัดแรกเป็นเวลา ๑ ปี ระหว่าง ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยสหประชาชาติมอบภารกิจในการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองควบคู่ไปกับการปฏิบัติการด้านรักษาสันติภาพ

เบื้องต้นจะปรับปรุงเส้นทางจากเมืองจูบาไปยังเมืองโทริทระยะทาง ๑๔๐ กิโลเมตร และเมืองจูบาไปเมืองเยว์ระยะทาง ๑๖๐ กิโลเมตรรวมทั้งปรับปรุงเส้นทางจากเมืองรุมเบ็ค ไปยังเมืองยิรอล ระยะทาง 112 กิโลเมตร

โดยกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ประกอบด้วยกำลังจากหน่วยต่างต่างๆ ๒๗๓ นายได้แก่ กองทัพภาคที่ ๓ กรมการทหารช่าง กรมแพทย์ทหารบก เป็นต้น โดยมี พนโทบุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์ เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจสหประชาชาติไทย เซาท์ซูดาน

กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ
กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ
กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ
กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ
กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ
กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ
กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ