โอดหนัก คลังจ่อรีดภาษีเฉียดแสน รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ชี้แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

0
536

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆนี้ จะมีพิจารณามาตรการภาษีสำหรับยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (พีเอ็ม 2.5) ระยะสอง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง อัตราและรูปแบบการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต ของรถจักรยานยนต์ใหม่

จากเดิมคิด ภาษี ตามขนาดของเครื่องยนต์ (ซีซี) เปลี่ยนเป็นการคิดภาษีตามค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับภาษีรถยนต์ เพื่อต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลงามขนาดเครื่องยนต์ในช่วง 2.5-9% เปลี่ยนเป็นตามขนาดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ

ซึ่งเพิ่มเป็น 3-18% ซึ่งจะส่งผลให้ รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก หรือมีเทคโนโลยีการใช้น้ำมันน้อยได้รับผลเล็กน้อย หรืออาจเสียภาษีต่ำลง แต่ในทางกลับกันหากเป็นรถขนาดใหญ่ หรือรถ บิ๊ ก ไ บ ค์ ที่มีการใช้น้ำมันและปล่อยมลพิษเยอะก็อาจถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

สมัยประชุมสภา

อัตราภาษีเดิม รถบิ๊กไบค์จะเสียภาษีสูงสุดที่ 9% แต่ภาษีใหม่เก็บสูงสุด 18 % ทำให้มีต้นทุนเพิ่มอีก 9% ดังนั้น ถ้ารถบิ๊กไบก์คันละ 1 ล้านบาท

ราคาอาจสูงขึ้นจากเดิม อีก 9 หมื่นบาท หรือหากเป็นรถมอเตอร์ไซต์ขนาดเล็กทั่วไป คันละ 50,000 บาท ก็อาจขึ้นแค่คันละ 250 บาท แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการเทคโนโลยี การผลิตของผู้ประกอบการด้วย ถ้าปล่อยก๊าซพิษน้อยลง ก็จะได้ประโยชน์จากภาษีครั้งนี้”

หาก ครม.เห็นชอบจะมีการเปิดโอกาสให้เวลาผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าปรับตัว โดยบังคับใช้อัตราภาษีใหม่ ในปี 63 ซึ่งการเก็บภาษีสรรพสามิต รถจักรยานยนต์จะเรียกเก็บเฉพาะรถใหม่ ที่ออกมาจากโรงงาน หรือนำเข้ามาเพียงครั้งเดียว ซึ่งการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มีเป้าหมายต้องการรีดเก็บภาษีจากประชาชน แต่ต้องการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาเทคโนโลยีรถมอเตอร์ไซค์ให้ปล่อยก๊าซพิษลดลงแก้ปัญหาฝุ่นพิษในอากาศ

สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษี รถจักรยานยนต์ใหม่ ตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาดว่าจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรถจักรยานยนต์ ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 50 กรัมต่อกิโลเมตร จะเสียภาษี 3% กลุ่มที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 50-100 กรัมต่อกิโลเมตร จะ เ สี ย ภ า ษี 5% กลุ่มที่ปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 100-130 กรัมต่อกิโลเมตร จะเสียภาษี 9% และกลุ่มที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 130 กรัมต่อกิโลเมตรขึ้นไป เสีย 18%

รายงานข่าวแจ้งเติมว่า การจัดเก็บ ภาษี สรรพสามิตใหม่ตามค่าการปล่อยมลพิษ กลุ่มรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ รถบิ๊กไบค์ เนื่องจากมีการปล่อยค่าไอเสียค่อนข้างมาก และเป็นผลจากการใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่

ส่วนรถจักรยานยนต์ทั่วไปไม่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตามในปีหน้าค่ายรถจักรยานยนต์ จะต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ เพราะมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งโครงสร้างภาษีรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะมาตรฐานยูโร 4 จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มแน่นอน

ขอบคุณ ข่าวสด