พระราชประวัติ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

0
3198

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam มีการนำเสนอพระราชประวัติสมเด็จพระราชินีสุทิดา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

ทั้งนี้ เดิมทรงมีพระนามย่อ ที่ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เรียกขาน ว่า S.V. : Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya

ทรงเป็นพระราชินีที่เป็นทหาร ทรงผ่านหลักสูตรการฝึกต่าง ๆ ทั้งหลักสูตร รักษาพระองค์ ยิงปืน ส่งทางอากาศ แม้แต่โดดร่มลงทะเล ทรงมีความแข็งแรง และแข็งแกร่ง โดยรับคำชมเชย จากครูฝึกในทุกหลักสูตร ที่ทรงมีความมุ่งมั่น และใส่ใจ ในการฝึกและทรงผ่านการศึกษา ที่ รร.เสนาธิการทหารบก อีกด้วย

ทั้งนี้ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)และเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วย

ราชกิจจานุเบกษา ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อุยธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว

จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิป