ทรงเรียบง่าย งานสมรสของในหลวง ร.๙ เเละ พระราชินี กับค่าธรรมเนียม 10 บาท

0
301

เรื่องเล่าทะเบียนสมรสเรียบง่ายของ ในหลวง ร.๙ และ สมเด็จพระราชินี กับค่าธรรมเนียม 10 บาท ครั้งแรกพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชน

เรื่องราวความรักระหว่างในหลวง รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นเรื่องราวที่คนไทยได้ฟังเมื่อใด หรือฟังซ้ำหลายครั้งก็ยังคงซาบซึ้ง และประทับใจมิเคยเปลี่ยน

ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เข้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ครองคู่เคียงข้างกันในทุกช่วงยามทั้งทุกข์และสุข โดยเพจเฟซบุ๊ก ราชบัลลังก์ จักรีพระปรมินทร ได้เผยแพร่เรื่องราวเมื่อครั้งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493

นับเป็นครั้งแรกสำหรับพระมหากษัตริย์ไทยในยุคประชาธิปไตย ที่ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนชาวไทย

นายฟื้น บุณยปรัตยุธ นายทะเบียนในวันพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เล่าถึงเรื่องนี้ไว้ว่า สมุดทะเบียนสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ประดิษฐ์ขึ้นเป็นพิเศษ ปกสมุดหุ้มด้วยหนังแกะอ่อนสีเหลืองเข้ม กลางปกเป็นหนังสีน้ำตาล มีอักษรตัวทองบอกว่า เป็นสมุดทะเบียนสมรส

ข้อความในสมุดทะเบียนทุกอย่างคงเป็นเหมือนสมุดทะเบียนสมรสทั่วไป ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยแท้

พระองค์ท่านทรงทำตามระเบียบทุกอย่าง ไปยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ ปิดอากรแสตมป์ 10 สตางค์ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ตามระเบียบถูกต้อง

นอกจากนี้ ในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ผู้เข้าร่วมพิธีจะได้รับพระราชทานของที่ระลึก คือ หีบเงินเล็ก ซึ่งบนฝาหีบประดับด้วยอักษรพระบรมนามาภิไธย ภอ และพระนามาภิไธย สก


.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ราชบัลลังก์ จักรีพระปรมินทร