ปีติหัวใจ ทูลกระหม่อมฯ ทรงเซลฟี่คู่ สมเด็จพระเทพฯ เผยบรรยากาศภายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
10607

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์พระรูปที่ถ่ายด้วยพระองค์เองลงในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ @Nichax ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์

เผยบรรยากาศภายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พร้อมทรงฉายพระรูปร่วมกับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นอกจากนี้แล้ว ทูลกระหม่อมหญิงฯ ยังได้ทรงเซลฟี่คู่กับ สมเด็จพระเทพฯ ด้วยเช่นกัน สร้างความปลื้มปิติแก่พสกนิกร ที่ได้เห็นช่วงเวลาใกล้ชิดและการแสดงความรักของพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นอย่างยิ่ง


.


.


.


.


.