คาราบาวตะวันแดง จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา เงินเดือน 19,000 บาท มีสวัสดิการเพียบ

0
286

“บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด” ได้จัดตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังคาราบาวแดง โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เปิดตัวเครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” เข้าสู่ตลาดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545 ซึ่งเป็นการเป็นการนำชื่อของ วงคาราบาว มาผสมผสานกับชื่อของ โรงเบียร์ เยอรมันตะวันแดง ภายใต้สโลแกน “คาราบาวแดง เชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่”

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานคลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ชลบุรี)

 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานสินค้าคงคลังทั้งหมด
 • ดำเนินการรับสินค้าเข้า และจ่ายสินค้าออกในรูปแบบ FIFO
 • งานสรุปยอดสินค้าคงคลัง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • สามารถขับโฟล์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • เงินเดือน 15,000 บาท

2.พนักงานบรรจุ (บางปะกง)

รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียม เช่นถาดกระดาษ,ถุงชริงค์,เทปกาว
 • ควบคุมเครื่องบรรจุเมื่อพบเครื่องมีปัญหาประสานงานกับช่างCold End
 • ทำหน้าที่คุมถุงชริงค์
 • ขนย้ายสินค้าจากไลน์เข้าสู่คลังสินค้า
 • และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักองค์กร
 • หากมีใบอนุญาติขับโฟร์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.เจ้าหน้าที่โปรโมชั่น (บางรัก, ภาคกลาง)

รายละเอียดงาน

 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • วางกลยุทธ์ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • วางแผนการสื่อสารการตลาด
 • วิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

4.เจ้าหน้าที่ธุรการช่างซ่อมบำรุง (บางปะกง)

รายละเอียดงาน

 • เปิด P/R สั่งซื้อเครื่องจักรและติดตามสถานะการส่งซื้อ
 • ประสานงานเรื่องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักร
 • สรุปข้อมูลจัดทำรายงานประจำเดือน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างยนต์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานเกี่ยวกับจัดซื้อ, สโตร์, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับปานกลาง
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

5.หัวหน้าแผนกพิมพ์ลายกระป๋องอลูมิเนียม (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)

รายละเอียดงาน

 •  ควบคุม บริหารจัดการกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมในส่วนของงานพิมพ์ลายให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต และคุณภาพสินค้า
 • วางแผนพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น เพื่อลดของเสีย ลดต้นทุนการผลิต
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือโทวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเท่านั้น สาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรอุตสาหการ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ บรรจุภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับ Supervisor อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานบางปะกง จ.ฉะเชิงเทราได้

6.พนักงานขาย (ประจำศูนย์ฯบางบัวทอง จ.นนทบุรี) เงินเดือน:14000 – 17000 บาท
รายละเอียดงาน

 • เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด
 • พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
 •  ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • สรุปยอดขายประจำวัน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ สามารถดูแลรักษาสภาพรถยนต์เบื้องต้นได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

7.รับสมัครทีมงานภาคสนาม จ.อยุธยา รับสมัครด่วน ! เงินเดือน:15000 – 19000 บาท
รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด

2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4. สรุปยอดขายประจำวัน

5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย , หญิง

-อายุ 22 – 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)

-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง

-ชอบงานขายและงานบริการ

-สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ตาก) เงินเดือน: 14000 – 17000 บาท
รายละเอียดงาน

 • เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด
 • พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • สรุปยอดขายประจำวัน
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์
 • มีใจรักงานบริการ
 • บุคลิกภาพดี และไม่มีโรคประจำตัว
 • สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.พนักงานขาย(ประจำศูนย์ฯ บางโฉลง จ.สมุทรปราการ)สนใจ 0614015213 เงินเดือน: 15000 – 19000 บาท

รายละเอียดงาน

 • เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด
 • พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • สรุปยอดขายประจำวัน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ
 • สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่นี่ : ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทคาราบาวแดง จำกัด 393 อาคารสัลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : สำนักงานสีลม 02-636-6111 , โรงงานบางปะกง 038-989-488 ต่อ 295 , 038-989-499