อดยิ้มตามไม่ได้ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานดอกพิกุลเงิน -พิกุลทอง แด่พระบรมวงศานุวงศ์

0
11454

หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพราหมณ์แล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ถอดฉลองพระบาทเชิงงอน

เสด็จลงจากพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้เข้าเฝ้าฯ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเก็บดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

แต่ละพระองค์ก็พยายามที่จะเก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคล ฝ่ายสมเด็จพระเทพฯก็ทรงนำดอกพิกุลเงิน-พิกุลทองที่ทรงเก็บได้ นำไปประทานให้แก่ข้าราชการ,พลเรือนในบริเวณนั้นจนหมด

ที่มา


.

.

.