ปิติหัวใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๑๐ ทรงปฏิสันถารกับพระองค์โสมเป็นองค์แรก

0
14854

วันที่ 5 พ.ค. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จร่วมในพระราชพิธีสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย สักครู่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10 ทรงเดินไปทักทายพระองค์โสมเป็นองค์แรก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฏิสันถารกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย


.

.

.

.

.

.

.

และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประทับใจภาพพระองค์ภาเมื่อเห็นสมเด็จแม่ก็ทรงรีบเข้าไปกราบและหอมแก้มแม่


.

.

.

.

.