สุดประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ ทรงโพสต์คลิปวิดีโอ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล

0
240

วันที่ 6 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี ประตูเหล็กกล้า ประตูเหล็กเพชร รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หลังพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์คลิปวิดีโอพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล

คลิป

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.