เก็บโพสต์นี้ไว้ในความทรงจำ ข้อมูลเหล่านี้ เก็บไว้สอนลูกหลานได้

0
668

เขียนไว้ได้น่าสนใจมาก แอดเลยเก็บเอามาฝากเพื่อนหวังว่าข้อมูลดีๆ เหล่านี้เพื่อนๆจะเก็บไว้ไว้สอนลูกได้ #ราชวงศ์จักรี 

👑รัชกาลที่ ๑.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๒

👑รัชกาลที่ ๒.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๓ และ ๔

👑รัชกาลที่ ๓.. เป็นพี่ รัชกาลที่ ๔

👑รัชกาลที่ ๔.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๕

👑รัชกาลที่ ๕.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๖ และ ๗

👑รัชกาลที่ ๕.. เป็นปู่ รัชกาลที่ ๘ และ ๙

👑รัชกาลที่ ๖.. เป็นพี่ รัชกาลที่ ๗

👑รัชกาลที่ ๖.. เป็นลุง รัชกาลที่ ๘ และ ๙

👑รัชกาลที่ ๗.. เป็นอา รัชกาลที่ ๘ และ ๙

แต่พ่อ ของรัชกาลที่ ๘ และ ๙ ไม่ได้ ขึ้นครองราชย์ เนื่องจาก เสียชีวิต ไปก่อนหน้านั้น

👑รัชกาลที่ ๘.. เลยขึ้น เถลิงถวัลย์ ราชสมบัติ

👑รัชกาลที่ ๘.. เป็น พี่รัชกาลที่ ๙

👑รัชกาลที่ ๙.. เถลิงถวัลย์ ราชสมบัติ ต่อ จน ๗o ปี แห่งการครองราชย์ พระชนมายุ ๘๙ พรรษา

👑รัชกาลที่ ๙.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๑o

💁🏻ระยะการครองราชย์ ในแต่ละรัชกาล…!!

🔹 ร.1 27 ปี

🔹 ร.2 15 ปี

🔹 ร.3 27 ปี

🔹 ร.4 17 ปี

🔹 ร.5 42 ปี 22 วัน

🔹 ร.6 15 ปี

🔹 ร.7 9 ปี

🔹 ร.8 12 ปี 99 วัน

🔹 ร.9 70 ปี 127 วัน

#เก็บโพสนี้ไว้ในความทรงจำ😊

#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙👑

Cr; พระคุณชีวิต